El-lok

EL-LOK


Här presenteras de elektriska lokomotiv som ägts av Bergslagernas Järnvägs AB.

För mer fakta och bilder på respektive loktyp klickar du på bilden för respektive littera.

Arbetet pågår kontinuerligt och mer och mer fakta tillförs sidan.

Samtliga bilder på denna sida förutom Hg-bildenkommer från Järnvägsmuseet, www.samlingsportalen.se

Närmare redovisning av fotograf etc. finns under respektive loktyps sida.